Medartis | Pregledi s sistemom Fotofinder

Fotofinder je najsodobnejša, v svetovnem merilu vrhunsko naprava za pregledovanje in spremljanje kožnih znamenj ter zgodnje odkrivanje kožnega raka. Naprava je prva te vrste na širšem območju Primorske in pomeni izjemno pridobitev za paciente v celotni regiji.
FotoFinder je računalniško podprt optični sistem, ki omogoča zdravniku natančno dokumentirati in spremljati zlasti pigmentne spremembe na koži. Sestavljata ga posebna kamera z veliko ločljivostjo in posebej za ta namen razvita računalniška oprema. Pri preiskavi s kamero posnamemo pregledne slike pacientove kože po regijah, pa tudi posamezna znamenja. Vsi posnetki se prenesejo v pacientovo osebno elektronsko kartoteko znamenj, kar angleško imenujejo tudi “mole mapping” oziroma italijansko “mappa dei nei”. Zdravnik lahko ob kontrolnem pregledu primerja vsakokratno stanje na koži s posnetki prejšnjih obiskov. Sistem je sposoben tudi sam zaznati novo ali spreminjajoče se znamenje in nanj opozoriti zdravnika. Tako ne spregledamo nobenega novonastalega ali spreminjajočega se znamenja na koži.
Nemško podjetje FotoFinder, ki proizvaja in trži tudi številne druge optične sisteme in programsko opremo za uporabo v medicini, industriji in kriminalistiki, je sistem razvil v sodelovanju z vodilnimi nemškimi dermatologi, ki se ukvarjajo s kožnim rakom. Sistem FotoFinder za opazovanje kožnih znamenj in zgodnje odkrivanje raka uporabljajo v vrhunskih dermatoloških centrih po vsem svetu.

Pošljite povpraševanje o prostih terminih!

Naprava je prva te vrste na širšem območju Primorske in pomeni izjemno pridobitev za paciente v celotni regiji.

Komu priporočamo preiskavo s FotoFinder?