DNK DENT Osebna genetska analiza za parodontalno bolezen

Parodontalna bolezen je kronično vnetje obzobnih tkiv in je najbolj razširjena kronična okužba. Na njen nastanek vpliva več dejavnikov, eden pomembnejših je ravno genetski dejavnik. Obvladovanje parodontalne bolezni, zgodnje odkrivanje in primerno zdravljenje je nujno za preprečevanje nastanka resnih zdravstvenih zapletov in sistemskih bolezni. Z genetsko analizo DNK DENT pridobite pomembne informacije o vaši genetski nagnjenosti in izpostavljenosti za parodontalno bolezni glede na vaš način življenja.

DNK DENT vključuje tudi vprašalnik za samooceno šestih okoljskih dejavnikov tveganja:
• Kajenje
• Stres
• Prisotnost sistemskih bolezni
• Ustna higiena
• Stanje v ustni votlini
• Starost

Po koncu analize prejmete osebno poročilo gentske analize z rezultati, oceno tveganja in dejavnikov tveganja ter napotki za preventivne aktivnosti. V poročilu je priložen tudi heksagram, ki ga zobozdravniki pogosto uporabljajo pri delu s pacienti. Na podlagi klinične slike oziroma pregleda, lahko vaš izbrani zobozdravnik izpolni heksagram, s čimer dobite kompletno sliko vašega trenutnega stanja v ustni votlini.

DNK DENT je ocena vseh glavnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek in napredovanje parodontalne bolezni, vključno z genetsko analizo dveh genov, ki sta najtesneje povezana z boleznijo.
Zgodnja informacija o nagnjenosti k parodontalni bolezni vam pomaga, da zmanjšujete tiste dejavnike tveganja, ki ste jim najbolj izpostavljeni, in svojega zobozdravnika seznanite s tveganjem za njen nastanek ter napredovanje.