Medartis | Testi fizične zmogljivosti za profesionalne in rekreativne športnike

Test fizične zmogljivosti daje pomembne informacije o obremenljivosti in vzdržljivosti posameznika ne glede na to, ali je začetnik, rekreativni ali vrhunski športnik. Diagnostična osnova sta stopenjski test fizične zmogljivosti na ergometru (kolesu) ter meritev VO2 max in laktata. Pridobljeni podatki se s pomočjo računalniškega programa obdelajo, na osnovi izsledkov te analize pa se določi optimalni trening za posameznika.

Kako poteka testiranje fizične zmogljivosti?

Prednosti testa fizične zmogljivosti

Obremenitveni EKG

Indeks telesne maščobe

Prehranski status za športnike

Test VO2MAX in anaerobni prag

Kombinirana testiranja za ekipe in športne organizacije

Kakšni so rezultati testiranja fizične zmogljivosti in kaj lahko iz njih razberemo?