Pogoj za vstavitev implantata so primerne lokalne razmere v ustni votlini in ustrezna kostna podlaga, kar ocenimo s pregledom in rentgenskimi slikovnimi preiskavami.

Na splošno so dentalni implantati za vas, če:

  • ste odrasli in ne rastete več,
  • imate zdrava ustna tkiva,
  • nimate bolezenskih stanj, ki onemogočajo celjenje kosti,
  • vam manjka en ali več zob,
  • imate dovolj kosti čeljusti, da lahko učvrsti implantat ali lahko sprejme kostni graft,
  • ne morete ali ne želite nosti snemne proteze,
  • si želite izboljšati govor.
  • Pogoj za vstavitev implantata so primerne lokalne razmere v ustni votlini in ustrezna kostna podlaga

    Implantati niso primerni za osebe, ki imajo diabetes, krvne bolezni, močno osteoporozo. Sam poseg namestive implantata pa ni primernen za psihiatrične bolnike, zasvojene z alkoholom, ter bolnike na radio ali kemoterapiji.