V letu 2008 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je bil povabljen na dodatno izpopolnjevanje s področja Biomedicine v Združene države Amerike, kjer je deloval pod okriljem prof. Roy D. Bloebauma iz Bone and Joint Research Laboratories, Veterans Administration. Leta 2014 je tako pridobil naziv doktor znanosti iz področja Biomedicine.
V okvirju evropskega ortopedskega združenja EFORT se je v letu 2014 udeležil mednarodne izmenjave na Švedskem v bolnišnicah Karolinska University Hospital in Sahlgrenska University Hospital, kjer je spoznal moderne načine obravnave in obdelave ortopedskih bolnikov. V letu 2016 je opravil specialističen izpit s pohvalo.
Je aktiven član evropskega združenja spinalnih kirurgov EUROSPINE in slovenskega vertebrološkega združenja. Sicer redno zaposlen na oddelku za kirurgijo hrbtenice v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.
Specializiran je tako za konzervativno kot operativno zdravljenje težav s področja hrbtenice.