Ukvarja se z artroskopsko kirurgijo in zdravljenjem sklepnih poškodb.
Leta 1985 je končal študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1987 je pričel s specializacijo iz splošne kirurgije in travmatologije. Specialistični izpit je opravil leta1993 kot kirurg travmatolog. Magistrski študij je zaključil leta 2006. V Slovenijo je iz tujine prenesel več novih metod zdravljenja, predvsem na področju artroskopske kirurgije in zdravljenja sklepnih poškodb. Od konca leta 2013 deluje kot zasebni zdravnik na področju specialistične travmatološke dejavnosti.
Kot klinični raziskovalec je od leta 2006 sodeloval pri dveh raziskovalnih projektih; projektu razvoja košaričaste ploščice za zlome pogačice in projektu o transplantacijah in hitro razmnoženih avtolognih matičnih celicah pri zdravljenju psevdoartroz. Od maja 2008 je kot glavni klinični raziskovalec vodil klinično raziskavo o uporabi resorbilnega balonskega vložka kot depresorja glave nadlahtnice in kot sredstvo proti tvorbi zarastlin pri operacijskem zdravljenju poškodb tetiv rotatorne manšete ramenskega sklepa. Projekt je bil uspešno zaključen leta 2010.
Zaradi vseh strokovnih aktivnosti mu je Ministrstvo za zdravje dne 7. 4. 2011 podelilo naziv Svetnik. Je član domačih in tujih sekcij s področja travmatologije ter vabljeni predavatelj na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini.

Prijava

Ali ste pozabili geslo?