EKIPA

Nina Suvorov Gregorič, dr. med., specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Estetska kirurginja Nina Suvorov, dr. med., specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, je tej veji medicine zapisana od leta 2004. Po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in pripravništvu je plastična kirurgija postala njena izbira. Pod somentorstvom enega najbolj priznanih slovenskih plastičnih, rekonstrukcijskih in estetskih kirurgov Francija Planinška je specializacijo opravila v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani ter jo zaključila s posebno pohvalo »cum laude«.

Vrsto let je bila kot kirurginja specialistka na kliničnem oddelku za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline del ekipe največje slovenske medicinske ustanove. Njeno strokovno področje znotraj oddelka je bilo preoblikovanje telesa po masivnem hujšanju. Bila je tudi članica predmetnega konzilija.

Plastična kirurgija se izjemno hitro razvija, zato se je izobraževala na več svetovno priznanih klinikah v ZDA – na Kleinert Institute v Louisvilleu, Kentucky, in na M.D. Anderson Cancer Centru v Houstonu, Texas. Med njenimi izobraževanji izstopa trimesečno dodatno izobraževanje iz estetske kirurgije na prestižni Akademikliniken v Stockholmu na Švedskem pri svetovno znanem estetskem kirurgu dr. Peru Hedenu in izobraževanje v ameriškem Houstonu pri dr. Henryu Mentzu, ki je eden izmed vodilnih estetskih kirurgov v ZDA.

Njena specialnost je oblikovanje telesa z zatezanjem kože na različnih delih s posegi, kot so abdominoplastika, brahioplastika, stegenski lifting, kot tudi operacija prsi oziroma korekcija prsi … Kot ženska, ki intimno razume zadrege, nelagodnosti in strahove druge ženske, je posebno pozornost namenila estetski kirurgiji dojk in genitalni estetski kirurgiji.

Pridobivanje novih znanj se v medicini nikoli ne konča, zato Nina Suvorov, dr. med., vseskozi aktivno išče nova spoznanja in prepoznava ter v svoje delo vpeljuje nove trende. Na svojem strokovnem področju se je posebej posvetila anti-aging medicini, iz katere je opravljala evropsko specializacijo, kjer je posebno pozornost namenila urjenju v nekirurških tehnikah pomlajevanja, zlasti injiciranju botulinum toksina in mehkotkivnih polnil.

Svoje znanje s kolegi iz medicine širi kot ena izmed treh slovenskih inštruktoric za botoks in polnila v okviru podjetja Merz aesthetics. Redno se udeležuj izobraževanj, ki jih podjetje pripravlja za svoje strokovnjake in je tako nenehno v stiku z novostmi, ki jih ponujata estetska medicina in plastična kirurgija.

Vseskozi se udeležuje vseh pomembnejših strokovnih srečanj iz plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije doma in po svetu. Strokovna in splošna javnost jo pozna kot kredibilno sogovornico o estetski kirurgiji v medijih.

Je članica SZPREK – Slovensko Društvo Plastičnih, Rekonstrukstivnih in Estetskih Kirurgov, ter evropskega združenja ESPRAS – European Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Včlanjena je tudi v evropsko Anti-aging združenje WOSAAM (World Society of Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine).

Pri svojem delu sodeluje z Estetiko Med-art in MD medicino, kjer se z vso predanostjo in strokovnostjo posveča izzivom, ki jih ponuja plastična kirurgija in jih vsakodnevno prinašajo pacienti iz vseh koncev države.

Daša Kovačič Beković, dr.med., specialistka plastične, rekonstruktivne, estetske kirurgije, opeklin in kirurgije roke

Je začela študij medicine 1999 in ga uspešno končala 2005 leta. Že med študijem je našla velik interes v kirurgiji, predvsem plastični in rekonstruktivni kirurgiji. Tako je že kot študentka voluntirala v SB Celjena oddelku na plastični kirurgiji in se izpopolnjevala tudi v tujini, pri priznanem plastičnem kirurgu prof. Sevkoviću v univerzitetni  bolnišnici v Sofiji, Bolgariji.

Tudi po študiju je svoja znanja pridobivala v tujini. Kot mlada zdravnica je voluntirala v Keniji in tudi v Novi Zelandiji. Kot specializantka kirurgije je odšla na Irsko in tam pod okriljem Royal College of Surgeons of Ireland (RCSI) uspešno zaključila njihov program ter postala članica MRCSI (Member of Royal College of Suregons of Ireland). Uspešno je nadaljevala specializacijo na področju plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije v Sloveniji in se konstantno izpopolnjevala tudi v tujini. Bila je  nagrajenka mednarodne štipendijo Suzanne Noel  (ki jo podeljuje Soroptimist International Club, za perspektivne mlade plastične kirurginje, op.p.) in s pomočjo štipendije opravila plastični fellowship program v priznanem centru za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, Canniesburn Plastic Surgery Unit v Glasgowu na Škotskem.

V letu 2013 je uspešno opravila evropski plastični specialistični izpit s področja plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije EBOPRAS in nato še slovenski specialistični izpit ter postala specialistka plastične, rekonstruktivne, estetske kirurgije, opeklin in kirurgije roke.

Tudi kot specialistka se redno izpopolnjuje pri nas in v tujini, znanja iz estetske kirurgije je pridobila tudi na največji estetski kliniki v Evropi, na Akademiklinik v Stokholmu pri priznanem plastičnem kirurgu, dr. Per Hednu.

Od leta 2006 je  članica Zdravniške zbornice Slovenija (ZZS), od leta 2007  pa tudi članica zdravniške zbornice Irske (IMC)  in od leta 2013 članica zdravniške zbornice Velike Britanije (GMC).

Tamara Klarić, dr. med., specialistka splošne kirurgije

Tamara Klarić, dr. med, je zaključila študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2003: leta 2004 pričela opravljati specializacijo s področja splošne kirurgije v Splošni bolnici Novo mesto in kasneje v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in jo leta 2011 zaključila.

V zadnjih petih letih je opravila več kot 1000 endovenskih laserskih operacij. Opravlja tudi laserske terapije perforatnih ven, mikroflebektomije, ultrazvočno vodeno sklerozacijo rekurentnih in perforantnih ven, sklerozacijo retikularnih ven in teleangiektazij. Poleg tega opravlja lasersko preoblikovanje telesa, prekokožne laserske posege kapilarnih in retikularnih ven, ablacije benignih lezij in tudi manjše kirurške posege. Je izkušena v ultrazvočni diagnostiki venskega sistema, od leta 2017 pa opravlja tudi ultrazvočne preglede arterij nog in vratu.

Od februarja 2012 do decembra 2015 je bila zaposlena v ambulanti za ultrazvok in žilno kirurgijo Avelana, Otočec. Od maja 2015 sodeluje z Medicinskim centrom Medartis Nova Gorica. Gostovala je na izobrževanjih v Life Care International, Dubai, UAE in Al Tai Medical Center Doha Qatar.
Je članica Slovenskega združenja žilnih kirurgov ter evropskega foruma za venske bolezni (EVF).

primizrprofdr. Matjaž Klemenc, dr. med., specialist interne in kardiovaskularne medicine

Prim. doc. dr. Matjaž Klemenc, dr. med. se je rodil 4.marca 1960 v Ljubljani, osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Novi Gorici. Leta 1978 se je vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Med študijem je sodeloval pri dveh raziskovalnih delih:
– na Inštitutu za medicinsko fiziologijo : Spremembe srčnega ritma pri podvodnem plavanju in
– v Centru za intenzivno interno medicino: Eskardio – ekspertni sistem za uporabo antiaritmikov.
Prvo delo je bilo leta 1981 nagrajeno z univerzitetno, drugo delo pa leta 1983 s fakultetno Prešernovo nagrado za študente.
V marcu 1984 je zaključil študij na Medicinski fakulteti s povprečno oceno 9.2.
Leta 1987 se je vpisal v prvi semester magistrskega študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani, dve leti kasneje 13. julija pa je zagovarjal magistrsko delo z naslovom Analiza dejavnikov tveganja pri hipertonikih v Braniku.
Leta 1996 je zagovarjal doktorsko tezo Aktivnost avtonomnega živčnega sistema in diastolična disfunkcija levega prekata pri mladih hipertonikih (mentor: prof. dr. Pavle Jezeršek).

Od junija do avgusta 2009 je bil kot gostujoči specialist kardiolog na dodatnem usposabljanju iz področja interventne kardiologije na Texas Heart Institute v Houstonu v ZDA.

Leta 1982 je opravljal prakso iz interne medicine v Belfast City hospital, leto kasneje pa prakso iz splošne kirurgije v Royal Victoria hospital v Belfastu.
Po opravljenem stažu in šolanju na Vojno-medicinski akademiji v Beogradu (v okviru služenja obveznega vojaškega roka) se je zaposlil kot splošni zdravnik v Zdravstvenem domu Nova Gorica – splošna ambulanta Branik.
Leta 1988 je pričel specializacijo iz interne medicine v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Po opravljenem specialističnem izpitu v juniju 1992 je nadaljeval z delom na intenzivnem oddelku internistične službe.
V letu 1997 je bil prvič izvoljen v naziv asistenta iz interne medicine. Istega leta je bil imenovan za vodjo intenzivnega oddelka internistične službe. Aprila 2001 mu je bil podeljen naslov primarij, od junija 2001 do oktobra 2007 je bil predstojnik internistične službe v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca. V tem letu (2001) je kot sourednik sodeloval pri pripravi novembrske številke Zdravniškega Vestnika – številke Goriškega zdravniškega društva.

Po doktoratu je nadaljeval z raziskavami na področju diastolične funkcije levega prekata pri različnih boleznih srca. Skupaj z raziskovalci v laboratoriju prof. dr. Nikolaja Zimica na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI) so v projektu sestavili napravo in napisali programsko opremo za analizo sprememb hitrosti krvi v arterijah, kar sedaj uporabljajo pri študiju elastičnosti žil pri hipertonikih. S prof. dr. Igorjem Kranjcem sta sodelovala pri projektu uporabe tehnologije nevronskih mrež pri napovedovanju razvoja koronarne bolezni skupaj s prof. dr. Andrejem Dobnikarjem (FRI). Sodeloval je tudi z laboratorijem prof. dr. Vojka Valenčiča (Fakulteta za elektrotehniko) pri izdelavi programa za simulacijo gibanja krvi in izračun raznih hemodinamskih parametrov v levem prekatu.

Leta 2000 ga je Zdravniška zbornica Slovenije imenovala za glavnega mentorja za področje interne medicine. V zadnjih letih je bil mentor študentom 6. letnika medicine, sekundarijem in specializantom. Leta 2002 je postal član RSK (razširjenega strokovnega kolegija) internističnih strok. Leta 2005 je postal član Evropske zveze za hipertenzijo (European society of hypertension). Marca 2007 je po večletnih pripravah opravil prvi interventni poseg na koronarnih arterijah v matični bolnišnici. Do danes je bilo opravljenih že več kot 1500 posegov. Decembra 2009 je bil izvoljen v naziv docenta na katedri za interno medicino medicinske fakultete v Ljubljani.

Trenutno sodeluje pri mednarodnem projektu TRANS2CARE, raziskavi Adria – fib (epidemiologija atrijske fibrilacije), e-NOBORI (prospektivni multicentrični register za oceno varnosti in uspešnosti NOBORI stentov). Prav tako je mentor študentkama medicinske fakultete v Ljubljani pri raziskovalnem delu za študentsko Prešernovo nagrado.

docdr. Gregor Poglajen, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine

drKošak Robertdr.med., specialist ortopedske kirurgije

DrRobert Košakdr. med je specialist ortoped, specializiran za obolenja hrbtenice. Medicinsko fakulteto v Ljubljani je zaključil leta 1996. Tekom študija na Medicinski fakulteti je prejel leta 1993 Prešernovo nagrado za znanstveno raziskovalno delo. Po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti se je leta 1997 zaposlil v Kliničnem centru Ljubljana na Ortopedski kliniki, kjer je istega leta pričel z specializacijo iz ortopedije. Leta 2000 je s področja analize obrabe kolčnih endoprotez prejel naziv magister znanosti, leta 2006 iz istega področja tudi naziv doktor znanosti. Leta 2003 je opravil specialistični izpit iz ortopedije. Že tekom specializacije je pokazal zanimanje za hrbtenična obolenja in je že v tem obdobju pričel z izvajanjem hrbteničnih operacij. Po končani specializaciji je nadaljeval delo na Ortopedski kliniki v Ljubljani, na Oddelku za kirurgijo hrbtenice, kjer je bil zaposlen do julija 2018. Trenutno je zaposlen kot strokovni direktor v zasebnem Sanatoriju MD Medicina v Ljubljani, kjer še vedno izvaja le hrbtenične operacije. Izvaja hrbtenične operacije celotne hrbtenice, od vratne, prsne in ledvene. Ukvarja se s celotno patologijo hrbtenice. Njegovo ožje področje je zdravljenje otroških deformacij hrbtenice (skolioze). Težje deformacije izvaja kot edini hrbtenični kirurg v Sloveniji. Iz tujine je prinesel nekaj novih metod s področja zdravljenja skolioz in jih kot edini v Sloveniji še vedno izvaja. Tako je uvedel prednji pristop zdravljenja skolioz in uvedel Growing rod MAGEC sistem pri zdravljenju skolioz najmlajših otrok. Imel je številna predavanja, objavljenih je bilo tudi več njegovih del (http://www.cobiss.si/raziskovalci.htm).

docdr. Vladimir Senekovič, dr. med., specialist tramvatologije

Ukvarja se z artroskopsko kirurgijo in zdravljenjem sklepnih poškodb.
Leta 1985 je končal študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1987 je pričel s specializacijo iz splošne kirurgije in travmatologijeSpecialistični izpit je opravil leta1993 kot kirurg travmatolog. Magistrski študij je zaključil leta 2006. V Slovenijo je iz tujine prenesel  več novih metod zdravljenja, predvsem na področju artroskopske kirurgije in zdravljenja sklepnih poškodb. Od konca leta 2013 deluje kot zasebni zdravnik na področju specialistične travmatološke dejavnosti.
Kot klinični raziskovalec je od leta 2006 sodeloval pri dveh raziskovalnih projektih; projektu razvoja košaričaste ploščice za zlome pogačice in projektu o transplantacijah in hitro razmnoženih avtolognih matičnih celicah pri zdravljenju psevdoartroz. Od maja 2008 je kot glavni klinični raziskovalec vodil klinično raziskavo o uporabi resorbilnega balonskega vložka kot depresorja glave nadlahtnice in kot sredstvo proti tvorbi zarastlin pri operacijskem zdravljenju poškodb tetiv rotatorne manšete ramenskega sklepa. Projekt je bil uspešno zaključen leta 2010.
Zaradi vseh strokovnih aktivnosti mu je Ministrstvo za zdravje dne 7. 4. 2011 podelilo naziv Svetnik. Je član domačih in tujih sekcij s področja travmatologije ter vabljeni predavatelj na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini.

Ana Slana, dr.med., specialistka dermatovenerologije

Ana Slana, dr.med., specialistka dermatovenerologije, je rojena leta 1977 v Kranju, v Ljubljani je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Leta 1996 se je vpisala na študij medicine na Medicinsko fakulteto v Ljubljani.

Po opravljenem pripravništvu in sekundariatu je leta 2005 opravila licenčni izpit in v letu 2006 delala kot splošna zdravnica v Zdravstvenem domu Bežigrad in Domu starejših občanov Bežigrad v Ljubljani.

Leta 2007 je pričela s specializacijo iz dermatovenerologije. Leta 2010 je opravila specialistični izpit s pohvalo. Od takrat dela na področju splošne dermatologije, dermatookologije, dermatokirurgije, otroške dermatologije in flebologije. Do leta 2016 je bila zaposlena na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani, od leta 2017 pa dela v zasebnih dermatoloških ambulantah.

Je članica Združenja dermatovenerologov Slovenije in Mednarodnega dermoskopskega združenja (International Dermoscopy Society). Kot soavtorica je sodelovala pri nastanku slovenskih Priporočil za odkrivanje in zdravljenje kroničnega venskega popuščanja.

Ana Škoberne, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Ajda Fabjan, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Helena Skrt, dr. med., specialistka nevrologije

Helena Skrt, dr.med., je zaključila študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani oktobra 2008. Decembra 2008 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje in po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu pričela z opravljanjem specializacije s področja nevrologije. Specialistični izpit je opravila leta 2015. Redno je zaposlena na Nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje kot specialistka nevrologije, ukvarja se predvsem z boleznimi perifernega živčevja in ekstrapiramidnimi obolenji. Dela tudi v Nevrofiziološkem laboratoriju, kjer opravlja meritve prevajanja perifernih živcev in elektromiografije. Redno se udeležuje slovenskih in mednarodnih strokovnih izobraževanj s področja nevrologije.

Damjan Birtičdr. med., specialist pulmologije

Aljoša Polenčič, dr. med., specialist nevrologije

Beno Repe, dr. med., specialist radiologije

Barbara Venierdr. med. specialistka ginekologije in porodništva

mag. Boštjan Lovšin, dr. med. specialist ginekologije in porodništva

mag. Branislav Reljić, dr. med. specialist ginekologije in porodništva,

dr. Janka Šiftar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

Barbara Venierdr. med. specialistka ginekologije in porodništva