730

Ultrazvočnih pregledov

3373

Pregledov nuhalne svetline

297

UZ pregledov ožilja

312

Estetskih posegov

91

EVLA in flebektomij

3273

Dermatološki pregledi

789

UZ srca

185

Obremenitvenih testiranj

61

Podeljenih športnih certifikatov