Test fizične zmogljivosti daje pomembne informacije o obremenljivosti in vzdržljivosti posameznika ne glede na to, ali je začetnik, rekreativni ali vrhunski športnik. Diagnostična osnova sta stopenjski test fizične zmogljivosti na ergometru (kolesu) ter meritev VO2 max in laktata. Pridobljeni podatki se s pomočjo računalniškega programa obdelajo, na osnovi izsledkov te analize pa se določi optimalni trening za posameznika.

KAKO POTEKA TESTIRANJE FIZIČNE ZMOGLJIVOSTI?

Test izvajamo na sobnem kolesu, med izvajanjem oseba diha skozi masko, ki analizira sestavo vdihanega in izdihanega zraka, tako določimo največjo porabo kisika (indeks učinkovitosti srca in ožilja) in anaerobni prag (parameter je koristen za individualizacijo hitrosti usposabljanja). Ta način testiranja je zelo koristen za spremljanje sprememb telesne pripravljenosti. Z njim lahko tudi pripravimo načrt vadbe, ki temelji na frekvenci srca.

Čas, ki ga porabimo za izvedbo testa je odvisen od fizičnega stanja testiranca. Praviloma traja test približno 15 minut. Za dobro kondicijsko pripravljene športnike se lahko podaljša tudi do 45 minut.

Testirancem priporočamo, da se najmanj 48 ur pred testom fizične zmogljivosti ne udeležujejo nobenih tekmovanj in ne trenirajo.

PREDNOSTI TESTA FIZIČNE ZMOGLJIVOSTI

Priporočamo izvedbo testiranja v razmakih od dveh do šestih mesecev, odvisno od posameznika. Ponavljajoči testi fizične zmogljivosti omogočajo dokumentiranje razvoja fizične zmogljivosti športnika skozi daljše obdobje.

OBREMENITVENI EKG

Med opravljanjem obremenitvenega testiranja na ergometru ugotovimo morebitne srčne okvare z pomočjo elektrokardiograma.

INDEKS TELESNE MAŠČOBE

Test obsega določanje odstotka telesne maščobe in drugih antropometričnih parametrov za opredelitev optimalne teže glede na šport, ali preprosto za zdravo življenje. Uporabljena je metoda merjena debeline podkožnega maščevja, test lahko večkrat ponavljamo, zato je zlasti učinkovit pri spremljanju oseb, ki so na posebnih dietah ali opravljajo programe fizične vadbe.

PREHRANSKI STATUS ZA ŠPORTNIKE

Program zagotavlja celovite prehranske nasvete za športnike različnih disciplin. Ocenimo prehransko stanje in sestavo telesa, naredimo program za optimizacijo sestave telesa (maščobne in mišične mase) glede na športno aktivnost. S tem optimiziramo zmogljivosti, upoštevajoč, seveda zdravstveno stanje. Ob prvem obisku pri nas opravimo: anamnezo, opredelimo motive / cilje, izvedemo vse potrebne laboratorijske teste, splošni zdravstveni pregled, antropometrične teste za določanje telesne sestave, in opravimo prehranski intervju za pripravo jedilnika.

TEST VO2MAX IN ANAEROBNI PRAG

Test izvajamo na sobnem kolesu, med izvajanjem oseba diha skozi masko, ki analizira sestavo vdihanega in izdihanega zraka, tako določimo največjo porabo kisika (indeks učinkovitosti srca in ožilja) in anaerobni prag (parameter je koristen za individualizacijo hitrosti usposabljanja). Ta način testiranja je zelo koristen za spremljanje sprememb telesne pripravljenosti. Z njim lahko tudi pripravimo načrt vadbe, ki temelji na frekvenci srca.

KOMBINIRANA TESTIRANJA ZA EKIPE IN ŠPORTNE ORGANIZACIJE

Ekipa strokovnjakov nudi programe testiranj za športne ekipe in športna društva, ki so prilagojeni
potrebam posameznih športov. Testiranja se lahko izvajajo v ambulanti ali na zunanjih
športnih površinah.

KAKŠNI SO REZULTATI TESTIRANJA FIZIČNE ZMOGLJIVOSTI IN KAJ LAHKO IZ NJIH RAZBEREMO?

Rezultat avtomatične analize pridobljenih podatkov, denimo srčni utrip, laktat, je ugotovitev posameznikovega aerobnega in anaerobnega praga. Pri avtomatiziranem pridobivanju rezultatov je pomembno predvsem določiti individualna področja vadbe za vzdržljivostni trening (posebna pozornost velja srčnemu utripu) in trening za zmanjševanje telesne maščobe ter spremljanje stanja telesne pripravljenosti.

Izpis testa bazalnega metabolizma

Izpis testa vo2max