Na vaša vprašanja odgovarja Damjan Birtič, dr. med. spec. pnevmologije

RAZLIKA MED TESTOM Z APRATOM FITMATE IN OPREMO CPET MEDICINSKEGA CENTRA MEDARTIS

Večkrat sem že testiral svojo pripravljenost v različnih fitnes studijih s pomočjo aparata Fitmate PRO. Pri vas opravljate testiranja z bolj zahtevno opremo? Kakšna je razlika oziroma dodana vrednost testiranj, ki jih opravljate pri vas?

Glavna razlika CPET testa, ki se izvaja v centru Medartis in testi, ki se izvajajo s pomočjo aparata Fitmate, je v količini podatkov, ki jih med testom spremljamo in analiziramo.
Aparat Fitmate nam kaže samo podatek o maksimalni porabi kisika (Vo2 max) in pulzu med samo preizkavo.
CPET pa nam omogoča pridobivanje in spremljanje številnih drugih parametrov, spremljanje EKG zapisa med samo preiskavo/obremenitvijo (torej spreminjanje frekvence utripa), meritve pritiska med preiskavo inb saturacijo. Zato je preiskava CPET precej bolj natančna. EKG lahko iizvedemo, ko oseba miruje, ter ter tudi ta dva rezultata primerjamo.
S pomočjo tega aparata lahko odkrijemo tudi morebitne okvare srčne mišice, zato se test velikokrat izvaja tudi na priporočilo kardiologa.
CPET test je hkrati bolj varen, saj poteka pod nadzorom izkušenega zdravnika, ki podatke spremlja in na koncu tudi interpretira.
Tako testirancu pojasni kakšne so njegove šibke točke ali prednosti pri športnem udejstvovanju.
Z vrednostjo laktatnega ali anaerobnega praga (ki ga z aparatom Fitmate ne moremo dobiti), ki jo pridobimo med samim testom, zdravnik dokaj natačno določi natreniranost testiranca, ki se lahko opazuje tudi periodično.

Damjan Birtič, dr. med. spec. pnevmologije

MOČNO POVEČAN SRČNI UTRIP ŽE PRI MANJŠEM NAPORU

Že pri manjšem naporu se mi močno poveča srčni utrip. Ali je to lahko nevarno in ali mi svetujete, da opravim obremenitveno testiranje?

Fiziološki odgovor organizma na povečano fizično aktivnost se kaže tudi s povečanjem srčne frekvence oz. pulza. Vendar pa je to povečanje pri različnih ljudeh različno hitro in različno intenzivno. Na to vplivajo številni dejavniki. Kondicijski status ali natreniranost je tudi eden od pomembnih dejavnikov. Srce vsakega od nas različno odreagira na obremenitev. Pri tem si lahko našo maksimalno srčno frekvenco orientacijsko izračunamo s pomočjo enostavne formule 220 minus leta starosti. Npr. maksimalna srčna frekvenca za 40 letnika je tako 180.
Srce z naraščanjem obremenitve odreagira z vzporednim naraščanjem frekvence. Pri maximalni obremenitvi naj bi dosegli teoretični maksimalni pulz. Če pulz naraste oz. doseže ali preseže maksimalni pulz prehitro ob relativno nizki obremenitvi, če je pulz med naporom neenakomeren oz. narašča neenakomerno ali če po povišanju pulz nenadoma začne padati, kljub naraščujoči obremenitvi ali pride do nastanka neenakomernega pulza – aritmije, je to patološki odgovor, ki zahteva nadaljnje preiskave, da se ugotovi vzrok nastanka težave. V tem primeru je obremenitveni test priporočena diagnostična metoda za ugotavljanje vzroka previsoke srčne frekvence.
Kardiopulmonalni obremenitveni test, ki ga izvajamo v centru Medartis, je ena od metod za ugotavljanje in razjasnitev bolezni, ki prizadenejo srce, pljuča in mišični sistem. Med obremenitvijo na kolesu spremljamo poleg stalnega EKG-ja tudi funkcijo mišic in pljuč. Tako lahko pod nadzorom dosežemo maksimalno izračunan pulz. V nasprotnem primeru ali primeru akutnega miokardnega infarkta lahko preiskavo hitro prekinemo in ustrezno posredujemo.
V primeru težav z neenakomernim porastom oz. prehitrim porastom srčne frekvence ob obremenitvi, je ta test ena od priporočenih in varnih diagnostičnih metod.
Damjan Birtič, dr. med. spec. pnevmologije

Prijava

Ali ste pozabili geslo?