Helena Skrt, dr.med., je zaključila študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani oktobra 2008. Decembra 2008 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje in po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu pričela z opravljanjem specializacije s področja nevrologije. Specialistični izpit je opravila leta 2015. Redno je zaposlena na Nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje kot specialistka nevrologije, ukvarja se predvsem z boleznimi perifernega živčevja in ekstrapiramidnimi obolenji. Dela tudi v Nevrofiziološkem laboratoriju, kjer opravlja meritve prevajanja perifernih živcev in elektromiografije. Redno se udeležuje slovenskih in mednarodnih strokovnih izobraževanj s področja nevrologije.