Pulmologija (ali pnevmologija) je veja medicine, ki se ukvarja s preučevanjem, preprečevanjem in zdravljenjem pljučnih bolezni in bolezni dihal.

Kaj je pulmološka rehabilitacija?
Pulmološka rehabilitacija vključuje posebne telesne vaje ter vzgojne programe, ki so namenjeni temu, da bi pomagali bolnikom z astmo in KOPB (ali kronična obstruktivna pljučna bolezen) nadzorovati simptome in izboljšati vsakodnevne aktivnosti. Glavni namen pulmološke rehabilitacije je tudi pomagati bolnikom izboljšati kakovost vsakodnevnega življenja in omogočiti, da bi bili čimbolj neodvisni.
Pulmološkim bolnikom, ki jim je bolezen prizadela vsakdanje življenje, lahko pulmološka rehabilitacija pomaga:
– zmanjšati in nadzorovati težave z dihanjem in druge simptome,
– naučiti se več o bolezni, možnosti zdravljenja in obvladovanju bolezni,
– naučiti se obvladovati bolezen in zmanjšati odvisnost od zdravstvenega osebja in sploh medicinske stroke,
– vzdrževati zdrave vzorce življenja, kot je opustitev kajenja, zdrava prehrana in ustrezna telesna vadba.

Poleg tega pulmološka rehabilitacija lahko pomaga zmanjševati število in dolžino hospitalizacij ter povečati možnosti za podaljšanje življenjske dobe.

Komu pulmološka rehabilitacija koristi?
V preteklosti je bila pulmološka rehabilitacija usmerjena predvsem k bolnikom z astmo in KOPB, vendar je lahko zelo koristna tudi pri bolnikih z drugimi pljučnimi obolenji, kot so:
– intersticijske bolezni,
– cistična fibroza,
– bronhiektazije,
– nenormalnosti prsnega koša,
– nevromišične motnje.
Pulmološka rehabilitacija je zelo koristna tudi za bolnike, ki potrebujejo transplantacijo pljuč ali drugim operirancem na pljučih. Ne glede na to, ali ima bolnik kronično bolezen respiratornega sistema, ali zgolj občuti moteče simptome, kot so dispneja, kašelj, izkašljevanje sputuma, je lahko pulmološka rehabilitacija zelo koristna. Lahko pa koristi celo bolnikom z zelo hudimi boleznimi.

Glavni namen pulmološke rehabilitacije je tudi pomagati bolnikom izboljšati kakovost vsakodnevnega življenja in omogočiti, da bi bili čimbolj neodvisni.