Ana Slana, dr.med., specialistka dermatovenerologije, je rojena leta 1977 v Kranju, v Ljubljani je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Leta 1996 se je vpisala na študij medicine na Medicinsko fakulteto v Ljubljani.

Po opravljenem pripravništvu in sekundariatu je leta 2005 opravila licenčni izpit in v letu 2006 delala kot splošna zdravnica v Zdravstvenem domu Bežigrad in Domu starejših občanov Bežigrad v Ljubljani.

Leta 2007 je pričela s specializacijo iz dermatovenerologije. Leta 2010 je opravila specialistični izpit s pohvalo. Od takrat dela na področju splošne dermatologije, dermatookologije, dermatokirurgije, otroške dermatologije in flebologije. Do leta 2016 je bila zaposlena na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani, od leta 2017 pa dela v zasebnih dermatoloških ambulantah.

Je članica Združenja dermatovenerologov Slovenije in Mednarodnega dermoskopskega združenja (International Dermoscopy Society). Kot soavtorica je sodelovala pri nastanku slovenskih Priporočil za odkrivanje in zdravljenje kroničnega venskega popuščanja.