Fotofinder je najsodobnejša, v svetovnem merilu vrhunsko naprava za pregledovanje in spremljanje kožnih znamenj ter zgodnje odkrivanje kožnega raka. Naprava je prva te vrste na širšem območju Primorske in pomeni izjemno pridobitev za paciente v celotni regiji.
FotoFinder je računalniško podprt optični sistem, ki omogoča zdravniku natančno dokumentirati in spremljati zlasti pigmentne spremembe na koži. Sestavljata ga posebna kamera z veliko ločljivostjo in posebej za ta namen razvita računalniška oprema. Pri preiskavi s kamero posnamemo pregledne slike pacientove kože po regijah, pa tudi posamezna znamenja. Vsi posnetki se prenesejo v pacientovo osebno elektronsko kartoteko znamenj, kar angleško imenujejo tudi “mole mapping” oziroma italijansko “mappa dei nei”. Zdravnik lahko ob kontrolnem pregledu primerja vsakokratno stanje na koži s posnetki prejšnjih obiskov. Sistem je sposoben tudi sam zaznati novo ali spreminjajoče se znamenje in nanj opozoriti zdravnika. Tako ne spregledamo nobenega novonastalega ali spreminjajočega se znamenja na koži.
Nemško podjetje FotoFinder, ki proizvaja in trži tudi številne druge optične sisteme in programsko opremo za uporabo v medicini, industriji in kriminalistiki, je sistem razvil v sodelovanju z vodilnimi nemškimi dermatologi, ki se ukvarjajo s kožnim rakom. Sistem FotoFinder za opazovanje kožnih znamenj in zgodnje odkrivanje raka uporabljajo v vrhunskih dermatoloških centrih po vsem svetu.

Preiskava je primerna za paciente vseh starosti, vključno z otroci, ki si želijo vrhunske,natančne preventivne preiskave za zgodnje odkrivanje sumljivih pigmentnih sprememb na koži in kožnega raka. Še posebej pa jo priporočamo ogroženim skupinam, kot so:

•pacienti s številnimi znamenji (več kot 50 znamenj na koži),
•pacienti, ki imajo bližnje sorodnike s kožnim rakom,
•pacienti, ki so že imeli melanom,
•pacienti z zelo velikimi znamenji (več kot 5 cm premera),
•pacienti, ki opažajo spreminjanje in nastajanje novih kožnih znamenj,
•pacienti, ki so imeli hujše sončne opekline v otroštvu in mladostništvu,
•pacienti z zelo svetlo kožo.

Preiskava ima zelo veliko vrednost tudi pri pacientih s številnimi večjimi, nepravilnimi znamenji, pri katerih se lahko z njeno pomočjo izognemo nepotrebnim operacijam in izrezovanjem znamenj. Vsa znamenja, ki so velika, nesimetrična, nepravilna, črne barve ali več različnih barvnih odtenkov, namreč še ne pomenijo kožnega raka. Spremljanje s FotoFinderjem je objektivna preiskava, s katero lahko močno izboljšamo diagnostično natančnost in se izognemo izrezovanju takšnih lažno alarmantnih kožnih sprememb.

Naprava je prva te vrste na širšem območju Primorske in pomeni izjemno pridobitev za paciente v celotni regiji.