Večji pecljat dermalni melanocitni nevus na levem ušesu. Odstranjen je bil z aparatom za radiofrekvenčno ablacijo Ellman. Slika kaže stanje pred posegom, takoj po posegu in en mesec po posegu.

Dermalni melanocitni nevusDermalni melanocitni nevus

Večji pecljat dermalni melanocitni nevus na levem ušesu.
Odstranjen je bil z aparatom za radiofrekvenčno ablacijo Ellman.
Slika kaže stanje pred posegom, takoj po posegu in en mesec po posegu.